Сільваші Тіберій 1947

Сільваші Тіберій 1947
"Без назви". 1999 рік. Ситодрук, 87х42 см


Тіберій Сільваші – яскравий представник нефігуративного живопису. Вивчаючи можливість візуалізації категорій часу, створив програму хронореалізму, що уможливлює зображення суб'єктивного та метафізичного часу в кольорі. Художник концептуалізує зв'язки твору з оточуючою реальністю і стає медіатором між кольоровими потоками на полотні та глядачем, безпосередньо включеним у простір мистецтва. Експериментує з розміщенням яскравих, соковитих полотен в експозиційному просторі, стимулюючи рефлексію над уповільненням часу.