Новаківський Олекса 1872-1935

Новаківський Олекса 1872-1935
"Без назви" (графічні пошуки до розпису "Святоюрська Мадонна"). 1913 рік. Папір, олівець, 16х16 см


Олекса Новаківський – самобутній художник, що створював релігійні та жанрові композиції. Вбачав в українському народному мистецтві впливи індійської, персидської культур, що проявляються у багатстві колориту й форми. Його творам притаманна динамічна, неповторна лінія, експресія кольору, використання символічних й алегоричних образів. Гармонійно поєднав вплив західноєвропейських живописних течій з переосмисленням національної традиції, створював метафоричні портрети з додаванням сакрально-символічних образів.

Фотогалерея